1. Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

* Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đến địa chỉ các showroom ở phần Cửa hàng để mua hàng.

Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng;

* Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Người bán chuyển hàng;

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

* Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;

Bước 5: Người bán chuyển hàng;

Bước 6: Người mua nhận hàng.

2. Chúng tôi sẽ sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin cá nhân mà người mua đã khai báo trong quá trình giao dịch để đảm bảo an toàn giao dịch tại quatang.minhlong.com, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

3. Người mua cần khai báo chính xác những thông được yêu cầu. Nếu có tranh chấp, khiếu nại của bên thứ ba về thông tin mà người mua khai báo (thông tin và địa chỉ giao hàng, thông tin và tài khoản thanh toán…), người mua phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có các tranh chấp hoặc kiện tụng xảy ra.

4. Nếu đơn vị vận chuyển không thể xác định địa chỉ, không thể liên lạc với người mua vào ngày nhận hàng, chúng tôi có quyền lùi ngày giao hàng so với ngày dự kiến trên đơn đặt hàng để xác thực lại thông tin của người mua. Nếu trường hợp tái diễn, chúng tôi hoàn toàn có quyền đơn phương hủy đơn hàng.

5. Người mua cần chọn phương thức thanh toán và thanh toán đầy đủ số tiền trên đơn hàng ngay khi đặt hàng (đối với phương thức thanh toán online qua thẻ nội địa và quốc tế) hoặc ngay khi nhận được hàng (đối với phương thức thanh toán COD).