1. Khi nhận hàng, khách hàng phải đồng kiểm hàng hóa với đơn vị giao hàng (về chất lượng sản phẩm, số lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm…); và ký vào phiếu giao hàng để xác nhận đã nhận hàng đúng yêu cầu. Chúng tôi sẽ không giải quyết các trường hợp khiếu nại, đổi trả hàng nếu người mua đã ký vào phiếu giao hàng.

2. Những trường hợp có thể xảy ra khi nhận hàng và hướng giải quyết:

    ‒ Bao bì hàng hóa không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu bị khui kiện trước khi nhận hàng;

    ‒ Hàng hóa vị bể, mẻ;

    ‒ Không đủ số lượng, không đúng mẫu mã yêu cầu;

Người mua có quyền không nhận hàng, phản ánh tình trạng đơn hàng với quatang.minhlong.com bằng cách liên hệ qua đường dây nóng (hotline) 0917.674.339 hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúng tôi sẽ xem xét việc đổi trả hàng cho người mua trong thời gian sớm nhất.