Bộ bàn ăn

Sắp xếp theo
Hủ tiêu 5.8 cm - Sen - Xanh Sen
MSP: 090517020

39.600 đ

Hủ muối 5.8 cm - Sen - Xanh Sen
MSP: 090518020

39.600 đ

Gát muỗng - Sen - Xanh Sen
MSP: 190502020

16.500 đ

Gát đũa - Sen - Xanh Sen
MSP: 190901020

8.800 đ

Chén nước chấm  9 cm - Daisy - Hoa Cúc
MSP: 030937286

17.600 đ

Chén súp 10.5 cm - Sen - Xanh Sen
MSP: 031018020

26.400 đ

Chén cơm 11 cm - Daisy - Hoa Cúc
MSP: 031135286

30.800 đ

Chén chấm 10 cm - Jasmine - Chim Lạc
MSP: 041035001

15.400 đ

Dĩa lót súp 13 cm - Jasmine - Chim Lạc
MSP: 041314001

18.700 đ

Dĩa lót tách 13 cm - Sen - Xanh Sen
MSP: 041352020

22.000 đ

Dĩa lót cơm 15 cm - Jasmine - Chim Lạc
MSP: 041550001

26.400 đ

Dĩa tròn 18 cm - Sen - Xanh Sen
MSP: 041853020

44.000 đ

Dĩa tròn 20 cm - Sen - Xanh Sen
MSP: 042053020

63.800 đ

Gàu rót xốt - Jasmine - Chim Lạc
MSP: 181801001

99.000 đ

Chén cơm 11.5 cm - Daisy IFP - Trắng Ngà
MSP: 461104000

20.900 đ

Chén cơm 11.5 cm (s) - Daisy IFP - Hoàng Mai
MSP: 461104409s

29.700 đ