Tô trung 15 cm - Daisy IFP - Hoàng Mai

  • MSP: 461515409

  • Giá: 72.600đ

  • Hoa văn: Hoàng Mai

  • Chủng loại: Tô

  • Thương hiệu: Minh Long

  • Dãy sản phẩm: Daisy IFP

  • Đơn vị tính: Cái

  • Kích thước: 1