Dĩa lót cơm 15 cm - Jasmine - Chim Lạc

  • MSP: 041550001

  • Giá: 26.400đ

  • Hoa văn: Chim Lạc

  • Chủng loại: Dĩa lót

  • Thương hiệu: Minh Long

  • Dãy sản phẩm: Jasmine

  • Đơn vị tính: Cái

  • Kích thước: 1