Trụ sở chính

Công ty Minh Long
333 Hưng Lộc, Hưng Định, TX Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: (+84) 274 3668899
Fax: (+84) 274 3724173
Email: [email protected]

Văn phòng

Tòa Nhà Minh Long
17 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 39302634 - 28 39302635
Fax: (+84) 28 39302625
Email: [email protected]

Bán hàng

0917 674 339

CSKH

0915 047 339