Nồi sứ dưỡng sinh

Sắp xếp theo
COMBO 1: Bộ nồi sứ dưỡng sinh vành tròn
MSP: BONOIM1

836.000 đ

COMBO 2: Bộ nồi sứ dưỡng sinh hai quai
MSP: BONOIM2

1.314.500 đ

Nồi sứ dưỡng sinh vành tròn 1.0L - Nồi từ
MSP: 061080464T

572.000 đ

Nồi sứ dưỡng sinh vành tròn 0.8L - Nồi từ
MSP: 060880464T

528.000 đ

Nồi sứ dưỡng sinh vành tròn 2.2L - Nồi từ
MSP: 062280464T

1.078.000 đ

Nồi sứ dưỡng sinh vành tròn 4.0L - Nồi từ
MSP: 064079464T

2.310.000 đ

Nồi dưỡng sinh hai quai 0.65L - Nồi từ
MSP: 066578464T

528.000 đ

Nồi dưỡng sinh hai quai 1.1L - Nồi từ
MSP: 061175464T

891.000 đ

Nồi dưỡng sinh hai quai 1.9L - Nồi từ
MSP: 061975464T

1.078.000 đ

Nồi dưỡng sinh hai quai 2.6L - Nồi từ
MSP: 062678464T

1.419.000 đ

Chảo cạn dưỡng sinh 20.5cm - Chảo từ
MSP: 06209846408T

847.000 đ

Chảo cạn dưỡng sinh 28cm - Chảo từ
MSP: 06289846408T

1.507.000 đ

Chảo cạn dưỡng sinh 28cm + nắp - Chảo từ
MSP: 062898464T

1.743.500 đ

Chảo dưỡng sinh có tay cầm 20cm - Chảo từ
MSP: 06209746408T

1.397.000 đ