Bộ 6 chén 11.5 cm - Mẫu Đơn IFP - Hoa Thanh Lam

  • MSP: 031195466B6

  • Giá: 319.000đ

  • Hoa văn: Tây Văn

  • Chủng loại: Bộ đồ ăn

  • Thương hiệu: Minh Long I

  • Dãy sản phẩm: Mẫu Đơn IFP

  • Đơn vị tính: Bộ

  • Kích thước: 11.5 cm