Bình hoa 45cm - Hoa Diên Vỹ Khắc

  • MSP: 011453700900

  • Giá: 13.200.000đ

  • Hoa văn: Hoa Diên Vỹ Khắc

  • Chủng loại: Bình hoa

  • Thương hiệu: Minh Long I

  • Dãy sản phẩm: Bình hoa

  • Đơn vị tính: Cái

  • Kích thước: 45cm